• Termín Závodu: Závod probíhá v termínu od 18. 10. 2017 00:00 hod. do 30. 11. 2017 12:00 hod. (dále jen „termín konání soutěže“)
 • Závodní se závodu zúčastní nahráním GPS logu do aplikace na Strava.com
 • Všichni účastníci sportovní akce se musí chovat poctivě a čestně. Závodníci se musí respektovat navzájem, respektovat pořadatele, diváky a místní obyvatele. Žádný účastník sportovní akce se nesmí snažit ovlivňovat výsledky závodů. Získávání nespravedlivých výhod, stejně jako pomoc při běhu.
 • Závodník může být vyzván k opakování běhu s komisařem. Pokud tento kontrolní běh odmítne, bude ze závodu diskvalifikován.
 • Pořadatel není zodpovědná za případná zranění, které si závodník způsobí. Závodník běží na vlastní nebezpečí a musí svůj běh přizpůsobit podmínkám na trati.
 • Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu na straně aplikace Strava.com nebo zařízení používaného závodníkem
 • Závodník nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou
 • Pořadatel může termín konání závodu prodloužit anebo jej zkrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit pravidla závodu, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů.
 • Účastí v závodu vyjadřuje účastník souhlas s pravidly závodu a zavazuje se je plně dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu tohoto závodu.
 • Výherci Závodu výslovně souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací tohoto závodu
 • Závod není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a Strava.com a nijak s ní nesouvisí.
 • Závodníci, kteří tyto pravidla nedodrží, budou ze závodu diskvalifikováni